او مى‏آید... رایت اسلام در دست،
توسط : حامد...
 

او مى‏آید... رایت اسلام در دست، زبور داود در بر، مشعل هدایت‏در پیش، «تابوت سكینه‏» به همراه، عصاى موسى در كف، ذوالفقارعلى در دست، پرچم پیامبر(ص) را م 

او مى‏آید... رایت اسلام در دست، زبور داود در بر، مشعل هدایت‏در پیش، «تابوت سكینه‏» به همراه، عصاى موسى در كف، ذوالفقارعلى در دست، پرچم پیامبر(ص) را مى‏گشاید، با نصرت الهى وسپاه‏رعب ، حق را تجلى مى‏بخشد و عدالت را حاكم مى‏سازد ومستضعفان را به امامت زمین و وراثت جهان مى‏رساند

ى‏گشاید، با نصرت الهى وسپاه‏رعب ، حق را تجلى مى‏بخشد و عدالت را حاكم مى‏سازد ومستضعفان را به امامت زمین و وراثت جهان مى‏رساند

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName