از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

 از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

حج ، جهاد است

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:22
پسندیدم 0
UserName