از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

جنگجو در راه خدا و حج کننده و عمره کننده ،همه  میهمانان دعوت شده خداوندند

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:21
پسندیدم 0
UserName