ای مهدی فاطمه
توسط : حامد...
 

 ای مهدی فاطمه ،می آیی و ضریح گمشده یاسی كبود را نشانمان میدهی و مسیح مریم را با خویش همراه می سازی .

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:20
پسندیدم 0
UserName