اامام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

اامام صادق (ع ) می فرماید :

 

گر مردم حج این خانه را ترک کنند، بی درنگ بر آنها عذاب فرود می آید

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName