حضرت مهدی (عج)
توسط : حامد...
 

حضرت مهدی (عج)

 

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در

پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی 

بخش اهل آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName