ردپای عشق
توسط : selseleh

حاج همت

من هرگز اجازه نمی دهم که صدای

حاج همت

در درونم گم شود این سردار خیبر، قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.

سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی

برقامت بی سر شهیدان صلوات

پنج شنبه 29/9/1386 - 19:43
پسندیدم 0
UserName