شقایق نشدی
توسط : اوت

پیداست هنوزشقایق نشدی

زندانی زندان دقایق نشدی

وقتی که مرا از دل خود می رانی

یعنی که تو هیچ وقت عاشق نشدی

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که با درد موافق شده است

شاعر نشدی و گرنه می فهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است.

پنج شنبه 29/9/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName