پیامك برای بلند ترین شب سال
توسط : hesam_k_2007
بیا ای دل كمی ویرونه گردیـــــــــــــــــــــــــــــم
برای هم بیا دیونه گردیــــــــــــــــــــــــــــم
«شب یلدا شد نزدیك ای دوست»
برای هم بیا هندونه گردیــــــــــــــــــــــــــــم
«پیشاپیش یلدا مبارك»
پنج شنبه 29/9/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName