عشق تو را نمیشناسم
توسط : raki
خدایا .... چون ماهیان که از عمق و وسعت دریا بی خبرند عظمت عشق تو را نمیشناسم ... فقط میدانم .... که معبود این دل خسته هستی و اگر دیده از من برگیری ......... خواهم مرد...
پنج شنبه 29/9/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName