بیا
 

منکه از کوی طبیبم نگرفتم خبری

 

تو که دانی چه گذشت است به بیمار بیا

پنج شنبه 29/9/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName