بیعت باامام
توسط : mohsenpour

موضوع:بیعت باامام


متن روایت:

یا جابر إن لبنی العباس رایة ، ولغیرهم رایات ، فإیاك ثم إیاك - ثلاثا - حتى ترى رجلا من ولد الحسین علیه السلام یبایع له بین الركن والمقام ، معه سلاح رسول الله صلى الله علیه وآله ( و ) مغفر رسول الله ، ودرع رسول الله ، وسیف رسول الله

ترجمه:

جعفر بن شریح حضرمى از ابراهیم بن جبیر ، از جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : اى جابر ، بنى عباس پرچمى دارند و دیگران هم پرچمى ، آنگاه سه بار فرمود از آنها بپرهیز تا آنكه ببینى با مردى از فرزندان امام حسین علیه السلام كه همراه او كلاه خود و زره و شمشیر رسول الله صلى الله علیه وآله میان ركن و مقام ، بیعت مىگردد .

پنج شنبه 29/9/1386 - 7:29
پسندیدم 0
UserName