راز زندگی
توسط : mehdi111

نه !نرو! صبر کن

قرارمون این نبود

باید سکه بیندازیم

اگر شیر آمد:تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد: مطمئن باش دوستدارت هستم

... صبر کن سکه بیندازیم

اگر دوستت تداشتم ... آن وقت برو!

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:37
پسندیدم 0
UserName