عرفه بهار نیایش
توسط : ياس نبي

عرفه ِ بهار نیایش است.دل های مشتاق گفتگو در روزعرفه به دنبال محفلی می گردند تا درآن ِ صمیمانه

و سرشار از ادب وبندگی ِ با خدایشان رازو نیاز کنند.(( دعای عرفه)) زیباترین پاسخ به این نیاز است.

چرا که این دعا از زبان کسی روایت شده که خود در کربلا بند بند مناجات عرفه را به عرصه عمل

کشانده و خود تفسیر این عبارات زیبا شده است.اما شناخت هر چه بیشتر و بهتراین دعا و انشاکننده آن

ِراهی برای بهره گیری بهینه از این فرصت طلایی است.

الهی ! حکمک النافذ ِ ومشیتک القاهرهُُُ ِ لم یتر کالذی مقال مقالا ِ ولا لذی حال حالا

که مشیت خداوند را عام وشامل وحاکم بر نظام هستی قرار داده است ِ به گونه ای که چه بخواهیم ِ و

چه نخواهیم در مشیت خدا قرار داریم وهر طورکه باشیم از مشیت الهی است.

مضامین دعای عرفه بسیار زیبا ومنحصر به فرد است واین مضامین در کمترین دعایی به این گستردگی

مطرح شده است.

تمام معارف الهی در دعای عرفه موجود است ِ یعنی آنچه مدعیان عرفان ومعرفت در طول تاریخ در لابلای

کتابها آورده اند ِ به صورت ساده وفشرده در دعای عرفه دیده می شود

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:32
پسندیدم 0
UserName