آشنایی با یک مخترع
توسط : mohsen_yahoo

ساموئل مورس(1872-1791)

" ساموئل فینلی بریس مورس" ابتدا حرفه نقاشی را برای خود اختیار کرد،اما در سال 1832 هنگامی که با کشتی در حال سفر بود چیزهای زیادی درباره آهن ربای الکتریکی آموخت و بلافاصله به فکر ساختن تلگراف الکتریکی افتاد.او بی خبر از آنکه افراد دیگری نیز در جاهای دیگر جهان مشغول همین کار هستند،به تلاش خود ادمه داد. او توانست سیستمی با استفاده از نقطه و خط تیره به وجود آورد که به نام "مورس"معروف شد.پس از آنکه اولین خط تلگراف در سال 1844 در آمریکا میان بالتیمور و واشنگتن برقرار شد،موس این پیام را فرستاد: "خدا چه کار کرده !"

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:11
پسندیدم 0
UserName