خبر داغ
توسط : hosein9831

در ژاپن بیش از 130 روزنامه وجود دارد كه مجموعا در تیراژى حدود 35 میلیون نسخه منتشر مى شود. تیراژ یكى از روزنامه ها كه به دو زبان ژاپنى و انگلیسى انتشار مى یابد به پنج میلیون نسخه مى رسد. تنها در توكیو 644 كتابخانه عمومى هست كه جمعا داراى 17 میلیون جلد كتاب مى باشد و در مدت یك سال حدود 27 میلیون نفر از كتابهاى آن استفاده كرده اند.
شایان ذكر است این آمار مربوط به حدود بیست سال پیش مى باشد كه جمعیت ژاپن در آن زمان تقریبا یك صد میلیون نفر بوده است .

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:9
پسندیدم 0
UserName