گزینش الهى
توسط : hosein9831

پیامبر اكرم فرمود: خداوند از هر چیزى چهار مورد را برگزید:
فرشتگان : جبرائیل میكائیل اسرافیل و عزرائیل .
پیامبران : ابراهیم ،داود ، موسى و من (محمد ص ) كه اینان برگزیدكان از حیث مبارزه با طاغوت عصر خود بوده اند.
شهرها: مكه ، مدینه ، كوفه و بیت المقدس .
مساجد مسجدالحرام ، مسجد النبى ، مسجد كوفه و مسجد الاقصى . متاءسفانه همه در اشغال صهیونیستها و وها بیها و بعثیها است .
زنان : مریم ،آسیه ، خدیجه ، فاطمه .
مناسك حج : قربانى ،لبیك ، احرام و طواف .
ماهها: رجب ،شوال ،ذى العقده ،ذى الحجه .
روزها: جمعه ،عرفه ،ترویه و عید قربان .

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName