پنج روز
توسط : hosein9831

1 روز مفقود: دیروز است كه از دست رفته و دیگر باز نخواهد گشت .
2 روز مشهود: امروز است كه باید آنرا غنیمت شمرد تا به رایگان از دست نرود.
3 روز مورود: فردا است كه معلوم نیست عمر باقى باشد و آنرا درك كند.
4 روز موعود: آخرین روز زندگى دنیا است كه همیشه باید جلو چشم ظاهر باشد.
5 روز ممدود: آن روز بى پایان آخرت است كه باید همواره براى آن روز كوشید، زیرا آن روز براى انسان یا بهشتى جاودان است و یا دوزخى همیشگى .

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName