حدیث
توسط : hosein9831


 رسول خدا فرمود: یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدى
مردمى از مشرق زمین علیه ظلم و جور قیام مى كنند و براى فراهم ساختن زمینه فرج و ظهور حضرت مهدى عج جانبازى و فداكارى مى نمایند.

چهارشنبه 28/9/1386 - 23:58
پسندیدم 0
UserName