سخنی با پادشه خوبی
توسط : parandeh2

یامهدیازیاد تو برنداشتم دست هنوز.دل هست به یاد نرگست مست هنوز. گر حال مرا حبیب پرسد گویید.بیمار غمت را نفسی هست هنوز.خدا کند که بیایی.زهرهparandeh2

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:59
پسندیدم 0
UserName