ای دوست
توسط : parandeh2

ای دوست اگر با تو نشینم میرم.ور از تو مفارقت گزینم میرم. القصه چنانم که رخ خوب تو را.بینم میرم و گر نبینم میرم.با تشکر از شما دوستان.زهرهparandeh2

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName