رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید
توسط : حامد...
 

رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید

 

: یا علی ، کسی که حج را از امروز به فردا بیفکند تا از دنیا برود، روز قیامت خداوند، او را یهودی یا مسیحی مبعوث گرداند

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:36
پسندیدم 0
UserName