رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

رسول خدا (ص ) خطاب به علی  (ع ) می فرماید :

 

ای علی ، کسی که حج را - در حالی که قادر به انجام آن است - ترک کند، کافر است

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:35
پسندیدم 0
UserName