حضرت علی (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت علی (ع ) می فرماید :

 

حج خانه خدایتان را ترک نکنید که هلاک می شوید

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:35
پسندیدم 0
UserName