درسول خدا (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

درسول خدا (ص ) می فرماید :

 

گناهانی وجود دارد که در غیر عرفات آمرزیده نمی شو

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:33
پسندیدم 0
UserName