رسول خدا (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

رسول خدا (ص ) می فرماید :

 

ای مردم ، با آگاهی و دین کامل حج بگزارید، و از حج بازنگردید مگربا توبه و تصمیم به ترک گناه

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName