امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

حاجی تا هنگامی که به گناه آلوده نشده به نور و سیمای حج باقی خواهد ماند

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName