از محمد بن سنان نقل شده است که امام رضا (ع ) به او نوشتند
توسط : حامد...
 

از محمد بن سنان نقل شده است که امام رضا (ع ) به او نوشتند

 

: علت اینکه منا، منا نامیده شده است ، آن است که جبرئیل در آنجا به ابراهیم گفت هر چه می خواهی از خدایت تمنا و خواهش کن

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName