امام علی بن الحسین (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام علی بن الحسین (ع ) می فرماید :

 

قبل از اینکه حاجیان و عمره کنندگان با گناه آلوده شوند، در سلام کردن و دست دادن به آنان مبادرت کنید

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName