امام باقر (ع )، درباره وقوف در عرفات می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام باقر (ع )، درباره وقوف در عرفات می فرماید :

 

احدی از نیکان و بدان نیست که بر این کوهه اوقوف کند مگر اینکه خدا دعای او را به اجابت می رساند، دعای نیکان نسبت به امور دنیا و آخرتشان   مستجاب می شود، ولی دعای بدکاران درباره دنیایشان مستجاب می شود

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName