امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

خداوند در اطراف کعبه صد و بیست گونه رحمت قرار داده است ، که شصت تای آن برای طواف کنندگان و چهل تای آن برای نمازگزاران و بیست تای آن برای کسانی  است که به کعبه نگاه می کنند

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName