امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

سه چیز در نزد خداوند از احترام خاصی برخوردارند که چیزی همانند  آنها نیست ، کتاب او که فرمان و نور اوست ، خانه او که آن را قبله مردم قرار داد و از هیچ کس  توجه به غیر از آن را نمی پذیرد و عترت پیامبران

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName