امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

هر کس به کعبه نگاه کند، پیوسته حسنه ای برای او نوشته می شود، و سیئه ای از او محو می شود، تا وقتی که چشمش را از کعبه برگرداند

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:27
پسندیدم 0
UserName