امام صادق (ع ) فرمود :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) فرمود :

 

حج و عمره کننده وارد بر خدا هستند، اگر درخواستی کنند عطایشان فرماید،  و اگر دعا کنند اجابتشان نماید، و اگر برای کسی شفاعت کنند شفاعتشان بپذیرد، و اگر هم سکوت  کنند، خود به بذل  عنایت آغازشان کند، و ازای هر درهم ، هزار هزار درهم عوضشان می دهد

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName