از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

منظور از وجوب نماز، حج ، طواف و دیگرمناسک بپا داشتن ذکر و یاد خداست ، پس وقتی که ذهن تو از هیبت و عظمت خدا که مقصود و مطلوب  اصلی از عبادت است خالی باشد، ذکر زبانی  چه ارزشی خواهد داشت

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:25
پسندیدم 0
UserName