.................
توسط : گردباد

خداوند، هر دانای به دنیا و نادان نسبت به آخرت را دشمن می دارد . ( رسول خدا صلی الله علیه و آله )

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:7
پسندیدم 0
UserName