توصیه های حفظ وزن
توسط : گردباد

1-  برای حفظ وزن کاهش یافته باید شیوه زندگی خود را تغییر دهید و آنرا بر اساس یک رژیم غذایی مناسب پایه ریزی کنید .

2- یک برنامه ورزشی منظم را که مناسب وضعیت جسمیتان است ، دنبال کنید .

3- از استرس های خود بکاهید .

4- از راهنمایی های غذایی  تا حد امکان پیروی کنید .

5- از مصرف غذاهایی که با آرد سفید و شکر افزوده تهیه شده مثل انواع شیرینی و غذاهای پرچربی پرهیز کنید . 

چهارشنبه 28/9/1386 - 20:39
پسندیدم 0
UserName