خدا کند که بیایی
توسط : parandeh2

یا مهدیخداکند که بیایی.هرکجایی.توشفایی.تو وفایی.تو عزیزی. توناجی انسانهای با خدایی.تونورچشم مایی. تو نور دل مایی.تو شمع محفل مایی.یامهدیای نور ای عشق ای مهربان .ای مردخدایی.به خواست و اذن الهی .خداکند که بیایی.نویسنده این اثر زهره حاجیان تقدیمی به محضر ولی نعمتمان آقا امام زمان آن مردحق و عدالت و تقدیم به حضور همه ی درانتظاران یار . . ..parandeh2

چهارشنبه 28/9/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName