چگونگی رفع مشکلات زندگی
توسط : parandeh2

در روح امواج تیره خورشید را به چنگ بیاورید ننالید. زندگی دریای پرطوفانی است که درجایی ممکن است با امواج آن روبرو شد. امواج را بشکافید و عبور کنید باستید جزر و مد را پشت سربگذارید. درساحل دیگر آفتاب زبایی خواهید دید. از سعادتها بحث کنید دنیا به قدری پر اندوه است که احتیاجی به نگهداری غم خود ندارید. هیچ راهی بکلی سخت و صعب العبور نیست. به جنبه های درست و روشن نگاه کنید روحتان بر اثر کار مداوم ناخشنودی واندوه خسته است. برای استراحت از درستی ها و روشنی ها بحث کنید. دوستتان دارم زهرهparandeh2

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:55
پسندیدم 0
UserName