من همواره شاد خواهم بود ...
توسط : oversea

من همواره شاد خواهم بود ...

زیرا می دانم که خدای همیشه با من است و هیچ گاه مرا فراموش         نمی کند ...

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName