تو که نیستی تا ببینی ...
توسط : oversea

تو که نیستی تا ببینی گریه های هر شب من ...

بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کردن ...

تو که نیستی تا ببینی دل آسمون شکسته ...

جاده تا صبح قیامت من و این پاهای خسته ...

با عبور هر ستاره روح سبز تو رو دیدم ...

زیر قطره های بارون صدای پات و شنیدم ...

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:20
پسندیدم 0
UserName