گاهی آنقدر غرق در رویاهایت می شوی ...
توسط : oversea

گاهی آنقدر غرق در رویا هایت می شوی که فراموش می کنی آرزوی کس دیگری هستی ...

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:19
پسندیدم 0
UserName