درمان درد چشم
توسط : mehdi111

شخصی با دوستی گفت: " مرا چشم، درد می کند، تدبیر چه باشد." گفت: "مرا پارسال دندان درد می کرد، برکندم".

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:9
پسندیدم 0
UserName