شتر گاو پلنگ
توسط : mohsenpour

شتر گاو پلنگ

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جانم به قربانت ولی حالا چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی ز سر سنگ عقابی به هواخواستن توانستن است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:4
پسندیدم 0
UserName