کاش...
توسط : mohsenpour


کاش...

 

کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پشیمانی نداشت برگهای اخر تقویم عشق حرفی
از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمودو قربانی نداشت
چهارشنبه 28/9/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName