هوای خودت رو داشته باش!
توسط : mohsenpour


هوای خودت رو داشته باش!

به شیشه گفتم 'دوستت دارم' شکست، به گل گفتم 'دوستت دارم' پژمرد. به دریا گفتم
'دوستت دارم' خشکید. حالا به تو میگم 'دوستت دارم'، هوای خودت رو داشته باش!!

 

 
چهارشنبه 28/9/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName