عشغ!
توسط : mohsenpour

عشغ
خداوندا به همه آنان که دوست می داری بیاموز که دوست داشتن از زندگی مهمتر است و به انان که بیشتر دوست می داری بیاموز که عشق از دوست داشتن هم بالاتر است

دیدی که عاشقت کردم

چهارشنبه 28/9/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName