دل نوشته
توسط : mohsenpour
سلام بر ركوع و سجودت
وقتی دلنوشته های منتظرانت را می خوانم شرمنده می شوم
كه من برای خودم می آیم
مرا دریاب یا مهدی
دلم از دست من خونه
بیا از من رهایم كن
...و به مادرم بگو منتظرم فرصتی نیست
ادركنی و لا تهلكنی
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName