ازدواج
توسط : mohsenpour

چند نکته شیرین در مورد ازدواج ازدواج کردن وازدواج نکردن ،

هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

با ازدواج مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش.(سینکالویس)

اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، 2 نفر را بد بخت کرده است.(حجازی)

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را ببندید.(فرانکلین)

ازدواج عبارت است از 3 هفته آشنایی ، 3 ماه عاشقی، 3 سال جنگ، و 30 سال تحمل!(تن)

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.(ناپلئون)

چهارشنبه 28/9/1386 - 17:36
پسندیدم 0
UserName