عشق با چه زیباست؟
توسط : mohsenpour
عشق با چه زیباست؟
                  
   عشق با روح شقایق زیباست...
                    عشق باحسرت عاشق زیباست...
                    عشق با نبض دقایق زیباست...
                    عشق با زهر حقایق زیباست...
                   عشق بادرحسرت دیدار تو بودن زیباست...
            تقدیم به کسی که نمی داند چه کسی دوستش دارد؟
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:26
پسندیدم 0
UserName